Ziyaretçiler

 Ziyaretçiler

I.Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soyisim, Araç Plaka Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
II.İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
III.İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
IV.Ziyarete İlişkin Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler:
Ziyaret Edilen Kişi, Giriş Tarih ve Saati, Çıkış Tarih ve Saati
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
V.Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları
İşlenen Kişisel Veriler:
CCTV Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.