Tedarikçilerimiz

 Tedarikçi Yetkilisi

I.Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
II.İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri İsmi ve Adresi, İletişim Adresi, İş Telefonu Numarası, Faks Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
III.Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Banka Hesap Bilgileri, İmza Sirküleri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi 
IV.Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları
İşlenen Kişisel Veriler:
CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim/Giriş-Çıkış Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.