Tedarikçi Çalışanı

 Tedarikçi Çalışanı

I.Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, Araç Plaka Bilgisi, Oda Sicil Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
II.İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim  Faaliyetlerinin  Yürütülmesi,  İş  Faaliyetlerinin  Yürütülmesi  /  Denetimi,  İş  Sağlığı  / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
III.Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
SGK İşe Giriş Belgesi, Aylık Prim Hizmet Belgesi, Ücret Bordrosu, Pozisyon/Unvan Bilgileri, SGK Sicil Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
IV.Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
SRC Belgesi, Mühendis Yetki Belgesi, Mezun Olunan Okul, Mesleki Yeterlilik Belgesi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
V.Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim/Giriş-Çıkış Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
VI.Araç Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Zorunlu Trafik Sigortası, Ferdi Koltuk Sigortası, Ruhsat Bilgisi (Vize Muayenesi), Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
VII.Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Psikoteknik Raporu
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.