Stajyer Adaylarımız

 Stajyer Adayları

I.Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
II.İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
Cep Telefonu Numarası, İletişim Adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
III.Eğitim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
Okul Adı
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
IV.Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
İsim, Soy isim, Pozisyon/unvan bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
V.Staj Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
Zorunlu Staj Belgesi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
VI.Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler :
Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri, CCTV Kayıt Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.