Hissedar

Hissedar/ Ortak

I.Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soyisim, Anne / Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi, İmza, Vekaletname Örneği
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
II.İletişim Bilgileri 
İşlenen Kişisel Veriler :
Cep Telefonu, İletişim Adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları :
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
III.Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Banka Hesap Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Diğer: Kar Dağıtımı

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.