Çalışanlarımız

  ÇALIŞANLAR

    Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde İntranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
Eski bir BİFA Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. çalışanı iseniz bu metnin ekindeki Başvuru Formu’nu kullanarak bir çalışan iken işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
    İlgili Kişi Başvuru Formu Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.