Çalışan Adaylarımız

Çalışan Adayları

I. Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla
II. İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İletişim Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla,
III. Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Askerlik Durum Bilgisi, Ehliyet Bilgisi, Görevle İlgili Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla,
IV. Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Kurs Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Tecrübe Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini    yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla
V. Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Kişisel Sağlık Bilgisi, Kan Grubu 
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla
VI. Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları
İşlenen Kişisel Veriler:
CCTV Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
VII. Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
İsim, Soy isim, İşyeri İsmi, Görev, Telefon Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla
VIII. Görevle İlgili Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler:
İş Başvurusu Yapılan Görev, Ücret Beklentisi, En Erken Göreve Başlama Tarihi, En Son Çalışılan Görevde Alınan Ücret, Vardiyalı Çalışıp Çalışamayacağı Bilgisi, İkamet Değiştirip Değiştiremeyeceği Bilgisi
IX. Demografik Bilgiler
Çalışan adayının yapacağı işe uygunluğunun tespiti için belirli metodlarla elde edilen kişilik envanter bilgileri 
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini      yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Rakipleri değerlendirme, istatistik çalışması
 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak BİFA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.